logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Návrh čerpání rozpočtu SRPDŠ na školní rok 2015/2016

Návrh čerpání rozpočtu SRPDŠ na školní rok 2015/2016

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

 

 

Zůstatek k 31. 8. 2015 236 900,- Kč
Příjmy:
členské příspěvky…..820 x 70,- 57 400,-Kč
sběr papíru 8 000,-Kč
sběr bylin 2 000,-Kč
ostatní 2 000,-Kč
Celkem 69 400,-Kč
Výdaje:
lyžařský kurz pro 7. r., 65 x 200,-Kč 13 000,-Kč
cestovné na soutěže 8 000,-Kč
drobné výdaje, poplatky 1 000,-Kč
odměna správci pokladny 4 800,-Kč
odměny do soutěží, diplomy 8 000,-Kč
Mikulášská I. stupeň 4 000,-Kč
karneval II. st. 4 000,-Kč
Den dětí 4 000,-Kč
odměny na sportovní dny 7 000,-Kč
Celkem 53 800,-Kč

 

Rozpočet byl 17. 9. 2015 na schůzi Výboru SRPDŠ předložen k připomínkování     a      byl schválen.

 

 

V Jihlavě 17. 9. 2015

Mgr., Bc. František Svoboda

ředitel školy