logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Návrh čerpání rozpočtu SRPDŠ na školní rok 2016/2017

Návrh čerpání rozpočtu SRPDŠ na školní rok 2016/2017

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvkové organizace

 

 

 

 

 

Zůstatek k 31. 8. 2016                                                                      437 710,83,- Kč

 

 

Příjmy:
Celkem

Výdaje:

Celkem

členské příspěvky…..880 x 70,-

sběr papíru

sběr bylin

ostatní

lyžařský kurz pro 7. r., 80 x 200,-Kč

cestovné na soutěže

drobné výdaje, poplatky

odměna správci pokladny

odměny do soutěží, diplomy

Mikulášská I. stupeň

karneval II. st.

Den dětí

odměny na sportovní dny

61 600,-Kč

8 000,-Kč

2 000,-Kč

2 000,-Kč

73 600,-Kč

16 000,-Kč

10 000,-Kč

1 000,-Kč

4 800,-Kč

8 000,-Kč

4 000,-Kč

4 000,-Kč

4 000,-Kč

7 000,-Kč

58 800,-Kč

Rozpočet byl 15. 9. 2016 na schůzi Výboru SRPDŠ předložen k připomínkování         a          byl schválen.

 

 

 


V Jihlavě 15. 9. 2016Mgr., Bc. František Svoboda

ředitel školy