logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Oznámení výsledků voleb do školské rady 2014

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

E. Rošického 2, 586 04 Jihlava

tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, e-mail: reditel@zsrosi.ji.cz


V Jihlavě dne 9. 12. 2014

 

Věc: Oznámení výsledků voleb do školské rady


Ve volbách do školské rady konaných dne 8. 12. 2014 byli zvoleni tito kandidáti:

 

Za zákonné zástupce žáků:

  • Mgr. Sylvie Zemanová

  • Petra Nečadová

 

Za pedagogické zaměstnance školy:

  • Mgr. David Beránek

  • Mgr. Petr Dvořák

 

Za přípravný výbor Mgr., Bc. František Svoboda, ŘŠ