logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Schůze výboru SRDPŠ - 17. 9. 2015

Schůze Výboru SRPDŠ při ZŠ Jihlava, E.Rošického 2

17. 9. 2015 – 19.00 hod.

Program jednání:

  1. Volba Výboru SRPDŠ
  2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2014/2015 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2015
  3. Návrh rozpočtu na rok 2015/2016, schválení rozpočtu
  4. Různé

 

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 21. 1. 2016 v 16.30 hod. v 9. A/přízemí/  s programem:

 

  1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 17. 9. 2015
  2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2014/15
  3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
  4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2014/2015, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2015
  5. Různé

Zápis z jednání:

1.   Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2015/2016

 

2.   Přítomno 26 členů z 29 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

 

je usnášeníschopná.

 

Předseda              Alena Ondráčková tř.důvěrník   7. A

Místopředseda      Viktor Dvořák tř.důvěrník   2. B

Jednatel               Alena Veliká tř.důvěrník   2. D

Hospodář              Jindřiška Nosková pokladní školy

 

Revizní komise     Hana Koubková tř.důvěrník      3. B

Martina Pojerová tř.důvěrník      9. A

 

 

Výbor SRPDŠ      schvaluje rozpočet na rok 2015/2016.

 

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením

p.     Koubková     a p.      Pojerová do zasedání příští schůze 21. 1. 2016, kdy bude projednána a schválena.

 

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 prac.dní - TU

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 14. 9. 2015 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 17. 9. v 19.00 hod., 21. 1., 2016, 19. 5. 2016

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 9. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne 12. 11. 2015, 14. 4. 2016 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

 

V Jihlavě 17. 9. 2015                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ: