logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Zpráva o hospodaření za školní rok 2014/2015

Zpráva o hospodaření za školní rok 2014/2015

SRPDŠ při ZŠ E. Rošického

 

Příjmy Výdaje
Pokladna
Pomůcky 142 680,00
Pomerančová kůra 3 804,00
Příspěvky SRPDŠ 54 390,00
Lyžařský kurz 291 140,00
Výlet Londýn 329 450,00
Odměny dětem 4 741,00
Cestovné 9 492,00
Příspěvek na hory 10 400,00
Poplatek za vleky 130 000,00
Vyúčtování lyžařského kurzu 3 736,00
Vratka za školní pomůcky 2 000,00
Vedení UCT 2 400,00
Banka
Připsané úroky 76,08
Sběr papíru 24 144,00
Zajištění soutěže 4 000,00
Poplatky 1 683,00
Pomůcky 3 212,00
Kopírování 24 362,70
Faktura za lyžařský kurz 136 800,00
Doprava - hory 20 604,00
Soutěže 2 000,00
Výlet Londýn 329 450,00
Celkem 849 684,08 680 880,70
Počáteční stav ke dni 1. 9. 2014 160 709,55
Příjmy celkem 1 010 393,63
Výdaje celkem 680 880,70
Zůstatek +329 512,93

 

Zprávu o hospodaření vypracovala Jindřiška Nosková